Податковий консалтинг, мінімізації податкового навантаження
Left Right
Податковий консалтинг

Податковий консалтинг

Податковий консалтинг – це консультування в сфері оподаткування.

Податковий консалтинг дозволяє зробити податкові платежі рівномірними та раціональними, що забезпечує репутацію акуратного платника податків зі зниженням загального рівня податкових платежів.

Ми допоможемо Вам обрати оптимальну модель оподаткування в залежності від виду діяльності організації та привести у відповідність з цією моделлю договірну базу, внутрішні організаційні документи, облікову політику та систему внутрішнього контролю.

Основними напрямками податкового консалтингу є:

1. Консультації по оподаткуванню.

Якщо Ви плануєте почати або вже ведете бізнес в Україні, податкові консультанти нашого підприємства будуть раді відповісти на будь-які Ваші запитання у сфері оподаткування компаній і фізичних осіб.

Наші фахівці володіють всіма необхідними компетенціями для надання клієнту вичерпних відповідей на будь-які питання у сфері оподаткування. Ось основні чинники, що дозволяють ухвалювати зважені рішення за наслідками наших консультацій:

- Точне знання законодавства.

Вітчизняне податкове законодавство змінюється дуже динамічно. Для того, щоб бути в курсі всіх останніх змін, ми постійно вивчаємо нормативну базу, використовуємо найповніші професійні інформаційні джерела, вивчаємо всі авторитетні галузеві періодичні видання, широко беремо участь в обговореннях в професійному експертному середовищі, відвідуємо семінари, обмінюємося думками і беремо участь в круглих столах з провідними експертами у сфері податкового законодавства.

- Практична спрямованість консультацій.

Для того, щоб клієнт не просто дізнався думку експерта, а одержав практичні рекомендації до дії, важливо не просто знати тексти законів і інших нормативно-правових актів. Дуже часто вирішальне значення має адміністративна практика фіскальних органів, що реально склалася, і судова практика з того або іншого питання.

В процесі дослідження ми вивчаємо рішення всіх судових інстанцій, так чи інакше пов’язані із заданою темою, одержуємо як офіційні, так і приватні роз’яснення ключових посадовців податкових адміністрацій всіх рівнів. Також ми тримаємо руку на пульсі процесу підготовки тих або інших законопроектів і беремо в розрахунок співвідношення сил  політичних груп для перспективного планування тих або інших видів ділової активності.

Ми готові надати Вам консультації у формі, що найкращим чином задовольняє Ваші потреби як з погляду оперативності надання інформації, так і з позиції максимальної достовірності відомостей, що надаються. Це можуть бути експрес-консультації в усній формі або комплексні письмові консультації.

2. Розробка фінансово – податкових схем.

Якщо Ви ведете бізнес в Україні або плануєте його створення, ми раді запропонувати Вам наші послуги з фінансово-податкового проектування.

Дуже часто структура бізнесу з організаційної точки зору не є оптимальною з погляду оподаткування.

Наша задача – використовуючи наші знання і досвід, допомогти власнику або менеджеру в проектуванні оптимальної організаційно-правової, фінансової і податкової структури. В рамках цієї задачі ми спільно з клієнтом формулюємо і знаходимо відповіді на такі питання :

 • Загальна кількість і склад юридичних осіб в бізнесі
 • Вибір територій податкових юрисдикцій
 • Вибір організаційно-правових форм і систем оподаткування в рамках заданої податкової юрисдикції
 • Структура власності і розподіл акціонерного капіталу для всіх одиниць бізнесу
 • Система договірних відносин між структурними одиницями
 • Структура розподілу основних засобів
 • Структура і способи найму персоналу
 • Структура і характер взаємовідносин із зовнішніми бізнесами – клієнтами, постачальниками, партнерами
 • Інструменти залучення капіталу і структура взаємовідносин із залученим капіталом (кредити, емісія акцій або облігацій, інститути спільного інвестування і інші способи)
 • Грошові потоки всередині структурних одиниць бізнесу і з третіми особами
 • Аналіз оподаткування і податкових ризиків при різних варіантах рішень для кожного з попередніх пунктів

Крім розробки “з нуля”, ми оптимізуємо вже існуючі фінансово-податкові схеми. При цьому ми надаємо практичні рекомендації з легалізації наявних грошових потоків з найменшими витратами, оптимальному управлінню ризиками у сфері оподаткування, корекції організаційно-правової структури бізнесу з погляду прав власності і управління.

При зверненні до послуг нашого підприємства, Ваш бізнес отримує професійного і компетентного союзника в питаннях податків і фінансів.

3.  Податкове планування.

Більшість компаній при складанні бюджетних прогнозів планує свою діяльність виходячи з бачення розвитку ринку, внутрішньої структури компанії і можливостей бізнесу досягти тих або інших показників доходу. В той же час, на даному етапі податкові наслідки тих або інших операцій, які вплинуть на розмір прибутку компанії в заданому періоді, не завжди є очевидними.

Плани компанії можуть бути пов’язані із здійсненням капітальних інвестицій в нерухомість, землю, устаткування або інші активи, виходом на ринки з відмінними від поточних податковими режимами, входженням в нові сфери діяльності. Для того, щоб спланувати не тільки доходи, але і витрати бізнесу на сплату податків, потрібно побудувати модель грошових потоків бізнесу з необхідним ступенем деталізації.

Ми допомагаємо керівникам фінансових і податкових служб компанії здійснювати податкове планування як на тривалі податкові періоди – рік або декілька років, так і складати деталізовані податкові прогнози на квартал або місяць. У випадку, якщо модель має на увазі декілька можливих сценаріїв розвитку компанії, ми прораховуємо податкові наслідки кожного з цих варіантів.

4.  Поточна оптимізація оподаткування.

Реалії ведення бізнесу в сучасних умовах такі, що не завжди перед проведенням тієї або іншої операції є ресурси і можливості для аналізу її податкових наслідків.

Якщо Ви потребуєте кваліфікованої поради з оптимізації податків в рамках поточного податкового періоду, професійна допомога наших фахівців допоможе Вам в ухваленні правильних рішень. Часто буваэ, коли певні господарські операції не планувалися наперед, необхідно мінімізувати їх податкові наслідки. Не дивлячись на обмеженість арсеналу прийомів порівняно із завчасним плануванням податкових наслідків господарської діяльності, в більшості випадків нам вдається істотно понизити загальний розмір податкових втрат наших клієнтів.

5.  Супровід при перевірках контролюючих органів.

Якщо Ви одержали повідомлення про  планову, позапланову або зустрічну перевірку, камеральну або виїзну, від податкової інспекції, податкової міліції, пенсійного або іншого фонду, який намырений до Вас завітати – ми готові відстоювати і захищати Ваші інтереси при проведенні перевірки.