Left Right
Допомога в отриманні ліцензій та дозволів

Допомога в отриманні ліцензій та дозволів

У процесі здійснення господарської діяльності підприємства вправі здійснювати види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Законодавством України чітко визначено перелік видів діяльності, здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу – ліцензії. Також багато суб’єктів господарської діяльності стикаються з необхідністю отримати дозвіл на ведення певних видів діяльності.

Ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Процедура ліцензування - це видача, переоформлення, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Ліцензійні умови - це установлений з урахуванням вимог чинного законодавства вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

У комплекс послуг, що надаються Приватним підприємством «Облік Уж» за напрямом ліцензування, входить отримання ліцензії або дозволу на наступні види діяльності:

  • Ліцензія на будівництво (будівельна ліцензія);
  • Ліцензія на торгівлю алкоголем і тютюном.

Послуги з ліцензування включають в себе:

  • Консультація фахівця;
  • Сприяння у формуванні необхідного пакету документів;
  • Представництво інтересів в держустановах з питання ліцензування;
  • Отримання самої ліцензії.