Left Right
Інші послуги

Інші послуги

Консультації – це усні та письмові роз’яснення норм чинного законодавства, підзаконних нормативних актів, передбачених правил ведення бухгалтерського та податкового обліку та (або) відповідальності за порушення вищезазначених норм.

Консультації надаються з питань, пов’язаних з:

 •  податковим законодавством;
 •  стандартами ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 •  специфікою відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
 •  правилами оформлення первинної документації, обсягу необхідних документів у господарській операції;
 •  застосуванням та особливостями різних систем оподаткування;
 •  інші питання бухгалтерського та податкового обліку.

Реєстрація суб’єктом підприємницької діяльності (Товариства з обмеженою відповідальністю, Приватного підприємства, фізичної особи-підприємця) –оформлення необхідних документів, внесення в ЄДР відомостей, отримання виписки,  виготовлення печатки.

Реєстрація юридичної особи та всі пов’язані із нею юридичні процедури, державна реєстрація підприємств та юридичних осіб, оформлення установчих документів, прийняття рішень про заснування, оформлення реєстраційних карток і не тільки, можуть бути замовлені в нашій компанії.

Реєстрація Приватного підприємства, реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю тощо, передбачає розробку статутів, оформлення установчих документів, отримання унікального найменування для реєстрації. Всі ці послуги ми пропонуємо поряд із представництвом в органі державної реєстрації. Реєстрація фірм з нами – це професійне супроводження при постановці на облік державною податковою службою та іншими державними органами. Ми допоможемо із виготовленням  та отриманням штампів і печаток, вибором умов обслуговування при відкритті рахунків в банках.

Реєстрація юридичної особи з нашою допомогою – це швидке отримання Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Якщо реєстрація приватного підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється нерезидентом – фізичною особою, ми допоможемо отримати ідентифікаційний номер фізичної особи без проблем.

Для того, щоб після реєстрації підприємства не було зайвого клопоту, Ви можете скористатися нашими консультаціями та рекомендаціями стосовно порядку найму персоналу на роботу, “правильних” повноважень виконавчого органу, стосовно вибору оптимальної системи оподаткування, отримання необхідних свідоцтв, довідок, інших документів.

Послуги з реєстрації підприємств передбачають та враховують певні необхідні та послідовні дії:

 • резервування назви підприємства тепер не здійснюється (але можна перевірити наявність тотожної назви безкоштовно)
 • підготовку рішення засновника або/та протоколу установчих зборів чи іншого колегіального органу про реєстрацію, заснування підприємства
 • підготовку, не менше ніж у двох примірниках, статуту, інших установчих документів, що передбачає реєстрація підприємства, або відбувається реєстрація на підставі модельного статуту
 • реєстрація юридичної особи здійснюється без обов’язкового нотаріального посвідчення пакету документів (лише за бажанням замовника)
 • здійснюємо, якщо цього бажають засновники, представництво у нотаріуса при проведенні процедури посвідчення підпису на статуті, інших установчих документах, або/та на довіреності або/та на реєстраційній карті або/та на заяві про реєстрацію
 • реєстрація приватного підприємства або реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю, передбачає внесення в реєстраційну карту даних за кодами видів економічної діяльностіі (КВЕД), оформлення платіжних документів та реєстраційної карти, здійснення оплати збору за державну реєстрацію, підготовку пакету документів для державної реєстрації юридичної особи
 • реєстрація юридичної особи тепер передбачає внесення всіх реєстраційних даних у виписку з ЄДР і вже не потрібно окремо ставати на облік в ДПІ з отриманням довідки за формою 4-опп, або в пенсійний фонд щоб зареєструватися платником ЄСВ, хоча довідка ЄДРПОУ (статистика) вимоги щодо оформлення якої законодавчо скасовані, ще вимагається деякими органами, через те що відомче законодавство ще містить суперечливі норми.
 • реєстрація ТОВ, реєстрація ПП не обійдеться без замовлення, виготовлення та отримання штампів і печаток, готування платіжних документів, здійснення оплат
 • реєстрація та легалізація підприємства завершується оформленням карток зі зразками підписів керівника та відкриттям рахунку в банку.

Серед необов’язкових послуг, які додатково надаються нашою компанією, наступні:

 • оформлення та надання документації для реєстрації підприємства платником податку на додану вартість (ПДВ)
 • оформлення документації для оформлення свідоцтва платника ЄП (єдиного податку)
 • оформлення документації на отримання торгового патенту

Ми допоможемо із реєстрацією та перереєстрацією підприємницьких товариств, об’єднань підприємств та інших юридичних осіб, серед яких ще можна зустріти такі назви, зокрема:

 • ТОВ, ТзОВ (товариств з обмеженою відповідальністю)
 • ПАТ, АТ, ВАТ, ПрАТ, ЗАТ (акціонерне товариство)
 • повне товариство та командитне товариство
 • приватне підприємство – ПП, у якому може бути один або декілька засновників, що є юридичними або фізичними особами
 • дочірнє підприємство (єдиним засновником якого виступає інше підприємство)
 • іноземне підприємство (що засновуються нерезидентами)
 • підприємство об’єднання громадян
 • споживче товариство
 • виробничий, споживчий кооператив
 • благодійна організація (фонд, фундація)
 • громадське об’єднання (громадська організація)
 • підприємницьке об’єднання (асоціація, консорціум, корпорація, концерн)
 • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, кондомініум) тощо.

У процесі здійснення господарської діяльності підприємства вправі здійснювати види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Законодавством України чітко визначено перелік видів діяльності, здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу – ліцензії. Також багато суб’єктів господарської діяльності стикаються з необхідністю отримати дозвіл на ведення певних видів діяльності.

Ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Процедура ліцензування - це видача, переоформлення, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Ліцензійні умови - це установлений з урахуванням вимог чинного законодавства вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

У комплекс послуг, що надаються Приватним підприємством «Облік Уж» за напрямом ліцензування, входить отримання ліцензії або дозволу на наступні види діяльності:

 • Ліцензія на будівництво (будівельна ліцензія);
 • Дозвіл на початок будівництва об’єктів нерухомості;
 • Ліцензія на торгівлю алкоголем і тютюном.

Послуги з ліцензування включають в себе:

 • Консультація фахівця;
 • Сприяння у формуванні необхідного пакету документів;
 • Представництво інтересів в держустановах з питання ліцензування;
 • Отримання самої ліцензії.