Left Right
Оптимізація оподаткування

Оптимізація оподаткування

Оптимізація оподаткування – організація діяльності підприємства, при якій податкові платежі зводяться до мінімуму на законних підставах, без порушення норм податкового та кримінального законодавства.

Підприємство будь-якої форми власності, виду діяльності зобов’язано платити податки. Неправильний підхід і системні помилки частенько стають причинами збільшення витрат на сплату податків, накладення штрафів, виникнення проблем із законом. Оптимізація оподаткування це заходи, метою яких є створення і впровадження ефективних схем, які дозволяють збільшити доходність підприємства за рахунок мінімізації витрат на податкові платежі. Правильне використання колізій законодавчих норм і пропусків допоможе зменшити витрати на сплату податків.

Послуги по оптимізації оподаткування включають: перевірку працюючих схем оподаткування на Вашому підприємстві; усунення системних помилок у сфері податкового обліку; консультативна підтримка з питань відображення окремих господарських операцій, нарахування і сплати зборів і податків; консультації з питань, що стосуються подвійного оподаткування при виробництві, ЗЕД; законна мінімізація податків – створення нової моделі погашення податкових платежів, внесення змін до облікової політики, реформування договірної бази;

Ми не лише допоможемо вам понизити рівень платежів по основних податках, але створимо вашому підприємству імідж добросовісного платника податків у відповідних державних органах, в очах партнерів по бізнесу. ПП «Облік Уж» швидко і ефективно організує облік оподаткування, зробить консалтингові послуги, що дозволяють привести договірну базу, систему внутрішнього контролю, внутрішні організаційні документи, облікову політику у відповідність з впроваджуваними змінами.

Оптимізація оподаткування в Україні з кожним роком набирає оберти. Регулярно підвищуються ставки податків та іноді підприємству стає досить складно виконувати покладені на нього податкові зобов’язання. У такому разі оптимізація оподаткування є єдино правильним виходом. Не варто забувати про те, що ухилення від сплати податків є правопорушенням, яке в певних випадках може кваліфікуватися як діяння кримінально карне. Податкове планування і оптимізація оподаткування є легальними методами мінімізації об’єму платежів, що вносяться до бюджетів.