Left Right
Автоматизація обліку

Автоматизація обліку

Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку – налаштування програмного забезпечення, введення залишків на рахунках бухгалтерського обліку, навчання та доробка програмного забезпечення для індивідуальних потреб замовника.

Автоматизація і впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку та фінансового аналізу в умовах ринкової економіки України сьогодні стає однією з найбільш важливих задач будь якої установи. Сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві, лише одна складова, яка може розглядатися як внутрішня справа підприємства, друга – оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить (звітність, складання якої є досить трудомістким процесом). Ось чому комп’ютерні програми дозволяють заощадити час і сили облікових робітників за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.

Для проведення ефективної автоматизації на підприємстві, необхідно мати поняття якісної автоматизації бухгалтерського обліку. Адже автоматизація це не тільки перенесення операцій з паперових носіїв на комп’ютерні, але і, в першу чергу, підвищення якості обліку на підприємстві.

Від автоматизації бухгалтерського обліку можна очікувати такі результати:

-відбувається впорядкування інформаційних потоків. При автоматизованому бухгалтерському обліку з’являється можливість отримати будь-яку вибірку даних натисканням кількох клавіш;

-знижується ризик виникнення помилок, що врятує вас від штрафів і санкцій податкових органів;

-бухгалтерський облік стає більш економічним, з’являється можливість оптимізувати оподаткування без лишніх ризиків;

-автоматизація бухгалтерського обліку підвищує його оперативність.

І це – лише основні переваги від автоматизації, які залежать від особливостей того чи іншого підприємства.